Hlavní témata

CO NA TO OBČAN 2

Rozhovor Přemysla Himmelfahrta s občanem Karlových Var, který si dovolí přemýšlet o svém městě podruhé.

 Přeji dobrý den. Jak vnímáte bezpečnost v Karlových Varech?

Dobrý den. Báječně. Žádná maminka s děckem si nedovolí u žádné školy zaparkovat blíže jak 5m od přechodu. Žádný cizinec ve Varech raději vůbec neparkuje a chodci se cítí už tak bezpečně, že plynule přecházejí mezi chodníky a přechody jak na pěší zóně. Feťáci a utlačované menšiny jsou ponecháni ladem a zbytečně je městská policie neprovokuje, čímž zabezpečuje jejich klid a eliminuje jejich ohrožení. Diskriminace nevzdělaných a nepracujících je dostatečně eliminována dávkami a podporami a senioři jsou udržováni v bezpečí chudoby, protože když někdo nic nemá, nikdo mu to nemůže ukrást. Běžný občan není do komunální politiky zatahován a tak triviální záležitosti, jako je nakládání s veřejnými prostředky a rozhodování o městě, jdou mimo něj a vedení města ho před nimi chrání. Protože, když něco nevíte, netrápí vás to.

A co tedy s tím parkováním ve Varech?

Nic, coby? Strategický rozvoj města zaujal strategii vyčkávání. A ta se mu vyplácí. Na co stavět parkovací domy a řešit dopravu ve městě, když stačí zdražit vjezd a parkování a zpřísnit vyhlášky a nařízení o pokutách. K tomu ještě více zpříjemnit ona bloková čištění ulic. Nejde přeci o matlání bahna ulicemi, ale o ty trouby, co u domů zaparkují a my je můžeme odtahovat pryč. Magistrát zavedl zóny s blokovým čištěním. Stačí jedna cedule na začátku a jedna na konci, tak se snadněji přehlédne a to jsou pak učiněné žně. Co asi jiného má přivést toto zjednodušené označení? No v důsledku to vyvolává v lidech pokoru. Jak šťastný je ten, kdo najde ráno před cestou do práce auto u domu. Jak pokorný ten, co spěchá s dítětem do družiny a nenajde auto s botičkou.

No a copak na magistrát chodí pěšky?

Ne, tam parkují v lese nad úřadem, na lesní stezce v CHKO a nebo za zákazem vjezdu u vedlejší školy. Ale tam městská policie nejezdí, ta musí být u škol a chytat rodiče, nebo rozdávat pokuty za psí exkrementy v parcích a že jich ve Varech je. A pak těch hloupých cizinců, co tu je. Chytře osazených značek si nevšimnou, doplňkové značky v češtině tam jsou, tak co a tradá vybírat. Co kdyby se už nevrátili, musíme je zkásnout.

A co tedy s těmi císařskými lázněmi?

A co jako? Projekt za 62mil s byty, galerií vín, muzeem filmu a sálem na dvoře, který byl vždy jen technickým je dávno hotov. Aniž by do něj byly zapracovány závazná stanoviska památkářů, bylo vydáno stavební povolení - to se smí? - nesmí. No a teď se shánějí penízky, už už aby se začalo v honbě, kdo že bude ten, kdo po dlouhých letech začne a bude se v médiích prsit. Samozřejmě nikdo moc neřeší, že se ověřeně jedná o jedinou takto dochovanou lázeňskou budovu na světě a že její význam je nesmírný. Jo a vidíte, město slíbilo 100mil přidat, ale ze sta už primátor dělá 78, protože 22mil už dalo město na úpravy projektu hrůzy a zmaru. Teď ještě stále nemá KSO (Karlovarský symfonický orchestr) kde přebývat, tak primátor podporu revitalizace lázní 1 podmiňuje tím, že tam musí být sídlo KSO a uprostřed s novým sálem. Budova by se tak mohla odepsat, ale pan primátor zabije dvě mouchy jednou ranou.

A co se proti tomu dá dělat?

Coby? Běžný občan se to nedozví. Ten poslouchá na schůzkách vedení města s občany ve čtvrtích s nejvyššími počty voličů jak se krásně opravují chodníky, silnice, že budou jako ze škatulky, psí hovínka, že do města nepatří a pokud máte před domem kaluž, primátor tam ihned pošle vedení odboru dopravy, ať situaci zdokumentují, udělají rozbor, projekt, investiční a strategický plán na eliminaci kaluží. Pak se dozvíte, jak město pomáhá na projektech, o kterých se píše, protože normální smrtelník si nemůže ověřit, že se na nich město vůbec nepodílí. O obrovské úspoře na rekonstrukci nástupiště u Městské tržnice za 10mil na 10 let. No, víte co, z minulého režimu jsme zvyklí na krávy a kozy na zámcích a na psychiatrické léčebny ve vilách zakladatelů měst apod. Tak proč ne byty do Císařských lázní a KSO do Městské tržnice. Parkovací domy můžeme udělat v kostelech, máme jich tu dost a na dobře přístupných místech.

Víte, jako bych si z toho dělal trochu srandu a vše vnímal s jistou nadsázkou, ale ono je tu již tak hodně v ******, že by se muselo začít z gruntu. Bez generelu základních funkcí ve městě a širším okolí, bez návazností a prolínání životadárných funkcí, jak u organismu, zbude vždy jen mrzák udržovaný náročnými a nákladnými operacemi při životě. Územní plán nebude, dokud ho bude mít z úkol skupina odpadlíků s paušálním platem. Lázeňství a cestovní ruch nebudou, protože v centru žije málo voličů a do voleb musíme posilovat ve Staré Roli, v Tuhnicích, Dvorech apod. na besedách o silnicích.

Město Karlovy Vary bylo a může být perlou lázeňství světového významu spojující výjimečné přírodní podmínky dané lokalitou, cennými zdroji vřídelních vod, okolní krajinou, cenou historickou architekturou, kulturním životem a propojováním kultur celého světa. A co tu máme dnes? Mnoho hotelů s usmolenými naparáděnými wellness a žádným lázeňstvím, bez zdravotnického personálu a bez výjimečných procedur, které postupně vymizeli s eliminací lázeňských domů. Z hotelů si nevidí přes plot, protože na ně město dlouho prdí a oni musí rozvíjet business. Dále chátrající stezky, lesní cesty, rozhledny, altány, lesní restaurace, lanovky. Zmizelé a mizející budovy se svými funkcemi, parky, nové funkce bez ladu a skladu, prostory s veřejným významem, kavárny ustupují prodejnám skla a zlata, kultura se omezuje na soutěž o novou sochu Karla IV., co nebude a občasné zavrzání smyčci v Mlýnské kolonádě. Jo a ještě ty monumenty z písku za statisíce, co vezme voda.

A kdo za to může?

Vedení města. Pokud se totiž vedení města v čele s primátorem etabluje z lidí, které tam až na výjimky dnes vidíte, nemůžete od nich čekat vědění, rozhled, práci hospodářů, koncepce, plány, udržitelný rozvoj a obnovu lázeňství a historie města. Jak mi řekl jeden odvážný zastupitel, jsou zde, aby za 4 roky zaopatřili minimálně sebe a své děti. Jsou to lidi, jímž se "politika" stala zvýšením prestiže, možností lepší kariéry, postupem k vyšším příjmům, prostě obecně kariérním postupem a pokud se tlačím do politiky, abych budoval kariéru, jsem chovným kusem a nic zásadního nevykonám. Návštěvníci Varů, kteří se po deseti letech vraceli do Karlových Var na konci 19. století, je nemohli poznat. Za "panování" Eduarda Knolla vznikly nové čtvrti, plavecký klub, hotel Střelnice, Divadlo, lázeňské budovy spolu s Císařskými lázněmi, vřídelní kolonáda a provozy výrobní s vodárnou, nové služby apod. Asi celkem během 40ti let vzniklo to, z čeho dalších 100 let žijeme. My k tomu ale nic nového nepřikládáme, naopak to staré ničíme, necháváme to chátrat a upadat, hlavně, že hlupci s funkcemi a nevzdělanci s penězi krouží městem auty po pěších zónách po kávičkách a plní si ovary prázdnými větami svých dalších plánů.

Nenechme se obalamutit, že život jde dál a nevolme již ta chovná stáda, která dnes obývají magistrát. Ať projeví své kvality v soukromém sektoru za své a ne za veřejné prostředky. Oni nevlastní to, o čem dnes rozhodují. A ty, co budeme volit, pečlivě vybírejme. Nesmí vyhrát frustrace, ta volí extrémy. Nesmí vyhrát skepse a zklamání, ta volí "staré pořádky" nesmí vyhrát lhostejnost a mávnutí rukou, ty volí stávající žrouty od koryt. Nepomáhejme vzhůru prázdným lidem dichtícím po majetku a funkcích.

Otázky kladl: Přemysl Himmelfahrt

Odpovídal: občan Karlových Var Ing. Václav Benedikt

Obrazový doprovod: soukromý archiv.

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Přihlašte se prosím.

Komentáře  

0 profile
2018-11-01 11:04
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

https://www.infusionmatrix.com/infusionmatrix/images/photos/15677/134/53d09bb230799a2032be46cf.jpg

Vary Sobě

Fórum karlovarských občanů a odborné veřejnosti v otevřeném dialogu s těmi, kdo rozhodují, plánují a mění tvář města Karlovy Vary. Alternativní názory, projekty a zamyšlení nad současným děním a rozvojem jednoho z nejkrásnějších měst na světě.

Občané Karlovarska. Vám adresujeme fórum VarySobě. Žijeme v jednom z nejkrásnějších měst na světě. Žijeme tu trvale, dojíždíme sem a nebo město a jeho okolí jen navštěvujeme. Záleží nám na tom, jak se bude k městu Karlovy Vary a jeho okolí přistupovat. Největší problém spatřujeme v tom, že informace o dění a plánech jsou velmi omezené . Zde dáváme prostor pro sdílení maximálního množství poznatků k tématům, které Karlovarskem hýbou. Není nám lhostejný přístup k historickým a přírodním hodnotám, které jsou zde tak ojedinělé. Chceme navrátit Varům jejich "zlatý věk", hodnotné a jedinečné děje, prostory a hmoty udržovat a pozvedávat. Nové a rozvíjející se věci tvořit odpovědně k prostředí a k budoucnosti.