Není kde parkovat

Centrum města Karlovy Vary bez auta

Centrum města Karlovy Vary se stává nedostupným individuální osobní dopravou. Kapacity stávajících ploch pro dopravu v klidu, pochopitelné upřednostnění rezidentních parkovacích ploch, stav odpovídající době před padesáti lety a nárůst kapacity dopravy způsobují chaos, zhlukování dopravy, nervozitu a nevoli individuálních účastníků silničního provozu se přizpůsobit, či být v pochopení. Nastávají tak omezující a mnohdy i nebezpečné situace, stoupá agrese a je to mnohdy plech na plech. Ale co s tím? I když je doprava vždy na jedné z prvních a prioritních míst zájmu ve volebních programech zastupitelstev města, protože pomáhá spíše populistických manifestacím před volbami, než samotnému řešení problémů, stále se nic neděje a současné snahy prověřit polohu IDT (integrovaného dopravního terminálu) u Městské tržnice jako nejvhodnější nasvědčují tomu, že koncepčně dopravu ve Varech stále nikdo neřeší. Máme snad nedostatek odborníků? Bude tvář a životaschopnost města určovat slet výplodů neodborných pracovních skupin, které si duplicitně ke svým odborům magistrát vytváří? A kdo jsou nominanti těchto skupin? Rozumím tomu, že primátor se svými zastupiteli a radními musí vycházet z posudků jednotlivých návrhů, ale musí je tvořit osoby k této činnosti způsobilé. I laik studiem návrhu IDT od Studia Hangár zjistí, že osobní dopravu obyvatel ulic Horova, Varšavská, Zeyerova a další omezuje, či vylučuje úplně. A to tu dnes již není pohyb osobním vozem žádná hitparáda. Narůstá objem dopravy a to až několikanásobně. Pěším se velmi znesnadňuje pohyb v okolí a přechody mezi nábřežím a centrem. Lávka Sokolovská/Varšavská je jen drahou ukázkou nic nového nepřinášejícího řešení. Ptám se tedy, jak toto všechno má zkvalitnit, zrychlit a maximálně bezpečnou vytvořit dopravu v centru města? 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Přihlašte se prosím.