Kdo by měl být novým primátorem Karlových Var?

Jak hledat nového primátora a na co dát nejvyšší důraz?

Přeji dobrý den, žiji v Karlových Varech, které bývaly skvostem lázeňství a žily cestovním ruchem. Během 20st. přicházely o svoji tvář a vytráceli se zásadní funkce z města. Po revoluci hledíme na přehlídku lidí bez vlastní kariéry, bez koncepčního myšlení, bez vlastností hospodáře, člověka, který by dovedl pozvednout cenné tradice a budovat na nich dále. Základem umírání je absence základního určení funkcí ve městě, absence územního plánu pro možnost tvorby živého organismu. Dnes se vše nákladně dodělává, až je to postaveno a tak nám náš pacient pokulhává a stále není zdráv. Problém vidím i pro současné volby. Postrádáme silného ducha  a člověka s jasnou tváří a schopnostmi, které by ho předurčovali k vedení města. Současný primátor samozřejmě cílí debatami s občany z částí města s nejvyššími počty voličů na jejich bolístky z každodenního života a tak občanovi uniká moře lží a nepravostí utíkajících z magistrátu města Karlovy Vary. Jak se nakládá nehospodárně s veřejnými prostředky, jak se huntuje zbytek cenného dědictví, které nám tu zůstalo, jak se blíží další katastrofy na život ve městě a na náklady spojené s jeho udržením a když už vše moc kulhá, brečí se nad úbytkem obyvatel a zakládá se "živý kraj". Nehleďme jen na výsledek voleb, hleďme na území nám svěřené a jako odpovědný hospodář začněme z gruntu. Šolicháním po povrchu jen rozmažeme špínu, která se časem nahromadila. Pro naše město bych si přál primátora, který se vrátí k ověřeným životadárným činnostem, které z tradice živily náš kraj.

Hlavním tématem nejsou silnice, ale lázeňství a cestovní ruch, sklářství, porcelán, lokální malovýroby, obchod a služby. Obnova historického rázu a veřejných lázeňských objektů a už ne vstříc soukromému kapitálu, který cenné z města vždy odnesl - vždy jen se zpětnou vazbou. S tím souvisí zviditelnění kraje, podpora vzdělání a tím zabezpečení ukončení odlivu mladých studujících lidí. První je balneologická oblast spojena se všemi preventivními a posléze rehabilitačními procesy působení na člověka, dalším jsou přírodní zdroje, ekologie, ve spojení s člověkem a jeho skupinami vědy sociální a společenské. Je obrovská rezerva, kterou zde mají střední a vysoké školy co do využití pramenů přímo lokálních k rozvoji svých studií v podobě detašovaných pracovišť. Dále je zásadní propagace, spolupráce s evropskými regiony....

je toho opravdu mnoho, co by zde mohl primátor se svými kolegy zvládnout, ale zásadní, jako všude jinde, je pochopení místa, o kterém rozhoduji, zhodnocení dosavadního stavu, eliminace negativ, úspory, získávání zdrojů a podpora existujících, pozvednutí pozitiv a jejich zhodnocení. Je to velmi záslužná, těžká a odpovědná práce, kterou ocení možná až další generace, o to ale zásadnější, kdo tuto funkci bude vykonávat. Pokud zde nepronikne silná osobnost, bohužel hrozí, že dnešní soběprospěšní představitelé moci veřejné půjdou za svým uspokojením dále, nebo s nimi kdokoli nový bude muset hledat kompromisy. Víte o někom, kdo by byl schopen tak důležitého poslání? Já zatím ne.

S pozdravem Ing. Václav Benedikt

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Přihlašte se prosím.