Alžbětiny lázně - příprava další zkázy

Obchod - tunel - za 1/2 miliardy odložen na září 2018

Pane primátore, Petře Kulhánku, již dost bylo Vašich plánů - Císařské lázně s byty, IDT k Tržnici, prohraný spor KV Aréna, Vřídelní kolonádu opravit, pak demolovat a stavět novou, teď Alžbětiny lázně s tobogány a hotelem? Vše jen velmi drahé plány s obrovskými výdaji i bez jejich realizace. DOST! Bez vás bude lépe!

Na červnovém jednání zastupitelstva se pan primátor pokusil protlačit návrh koncesní smlouvy, kterou by město Karlovy Vary přenechalo na 25 let budovu Alžbětiných lázní spolu s obchodními a pracovními ve prospěch uchazeče - společnosti Royal Spa z Luhačovic . A aby to jednání mělo úspěch, tak pan primátor připravil pro zastupitele divadelní představení zahrané herci z řad uchazeče na téma : lepší návrh, než je ten náš, neexistuje.

Nejprve pohovořil dvorní advokát Zrzavecký, který neúspěšně zastupoval naše město ve sporu o KV arénu, která skončila prohrou za 85 mil. Kč. Zdůraznil, že složitá, nepřehledná smlouva plná kliček a nástrah, kterou vypracoval, je tou nejlepší zárukou pro město, které má ochraňovat v případě neúspěchu či problémů tohoto projektu a) technický dozor města, b)soudní znalec a c) soudní spor ! Vynikající perspektiva při obecné znalosti poměrů, které v těchto branžích panují .

Po něm vystoupil předseda představenstva společnosti Royal Spa ing. Plachý. Zná prý ze své funkce prezidenta evropských lázní všechny lázně od Islandu po Turecko a nedělá do lázeňství samozřejmě pro peníze. Karlovým Varům by rád svým projektem , a to pouze a jedině z lásky a úcty k nim, pomohl dostat se mezi lázeňskou elitu. Vzniknou prý i nová pracovní místa! To je za situace katastrofálního nedostatku hotelového a zdravotnického personálu pro ostatní hoteliéry skvělá zpráva. Jeho firma je přísně rodinná, je v ní sice nějaký drobný kapitál ( 50%) solárního barona Zemka, který byl právě obžalován ze solárního podvodu ve výši 360 mil. Kč, ale to jsou jen pomluvy a pravda nakonec zvítězí . Zemkův rodinný klan skoro ani nezná a ten jejich kapitál vlastně nehraje žádnou roli . To že s ním oba pravomocně odsouzení  bratři Zemkovi seděli do ledna tohoto roku ve vedení společnosti Royal Spa a namísto nich tam jsou teď jejich manželky, nehraje v Royal Spa žádnou roli. Za ním přeci stojí jeho podnikatelská čest . Soudce byl proti Zemkovým zaujatý a proto jim za jejich 2 mld. solární podvod dal trest skoro jako za vraždu a odnesli to i nevinní úředníci ! Taková nespravedlnost ! Občan by ale řekl: konečně přiměřený trest za organizovaný zločin a za okrádání státu.

Pohovořil i zástupce České spořitelny, který městu při formulování smlouvy pomáhal. Informoval, že je ve skutečnosti z rakouské nikoli české společnosti. Pochválil se, že smlouva je prý znamenitá , však jak by taky ne, když mu za ty cenné rady, jak zadlužit město ve výši 450 mil. Kč za úroky 112 mil. Kč Alžbětiny lázně zaplatily přes 2 mil. Kč. A nakonec malý bonus : banka je tak hodná , že půjčí i nájemci do začátku 100 mil. Kč za podmínky , že se za tu půjčku zaručí město budovou Lázní . Jinými slovy : majitel bytu bude svým bytem ručit za nájemníkovy dluhy !

Pozadu se samochválou nezůstal ani nomen omen pan Zedník ze stavební firmy Hoch-Tief CZ.,která by měla budovu nezištně za peníze města přestavovat. Kromě Číny, kam ještě nevidí, jsou prý největší firma na světě . Stavěli mrakodrap v Dubaji a tunel pod sv. Gothardem, zapomněl ale říci, že ty stavby nestavěla česká pobočka. Každý hned pochopil, že další tunel, tentokrát v Karlových Varech, by pro něj neměl být problémem, zejména když oznámil, že kromě obvodových zdí je potřeba v lázních všechno vybourat.

Poté následovala diskuse a dotazy. Některé dotazy byly předem připravené, jako například , zda zájemce umí čerpat dotace( samozřejmě Ano) ; paní radní Tůmovou „jakoby“ zajímalo , jakou cenu má know -how, které do Varů Royal Spa z Luhačovic přinese. To byla skvělá nahrávka na primátorův smeč : „to bude tak velký přínos, že se ani penězi nedá vyčíslit“.

Nicméně z diskuse vyplynuly následující nepříjemné skutečnosti, které nezapadly do jinak primátorem perfektně zrežírovaného „ Royal Spa One Man Show“ :

  1. Royal Spa z Luhačovic žádné lázně neprovozuje, je to čistě investiční společnost, která vlastní nebo si pronajímá nemovitosti , které provozují jiné společnosti. Podíváme-li se do sbírky listin v obchodním rejstříku, tak zjistíme , že má dva zaměstnance s vysoce nadstandardním příjmem . To je vše. Ve výroční právě za rok 2016 uvádí jako své podnikání zprostředkování obchodu a služeb, hostinskou činnost a provozování cestovní agentury.

  2. Do výše úvěru města ve výši 450 mil. Kč při finančním posouzení, zda není úvěrem rizikovým , se započítává i příslušenství 112 mil. Kč a ručení za úvěr zájemce ve výši 100 mil.Kč, tedy celkem 662 mil. Kč . Za přiměřenou výši úvěrového zatížení ministerstvo financí uvádí 60% z průměru posledních 4 ročních příjmů obce. Pokud by tento průměr činil 1 mld .Kč ,tak bude tímto úvěrem přijatelné riziko přečerpáno a s dalšími úvěry je utrum. Z čeho se pak bude financovat koncertní sál v Císařských lázních , dopravní terminál a další primátorovy předvolební sliby?

  3. Hlavním trhákem po stavebních úpravách objektu má být zastřešený aquapark uvnitř nádvoří .Podobný aquapark je prý už lázních Jeseník a jezdí do něj rodiny z celého Olomouckého kraje . Bazénový areál má být tahounem celého projektu a generovat  ročním příjem 64 mil. Kč , tedy v průměru 180 tisíc Kč denně. Uvažujeme-li , že vstupenka do bazénů bude na 3 hodiny stát 500 Kč ,tak musíte do bazénu dostat denně min. 360 platících lidí, za rok neuvěřitelných 130 tisíc. To bude zejména v zimě pro uchazeče opravdu těžký úkol a zvýšená dopravní zátěž vyvolá další vůbec neřešené problémy.

  4. Objekt nemá vůbec vyřešenu dopravu v klidu -tedy parkování . Zřizuje se hotel s 90 lůžky , bazénový komplex s návštěvností 130 tisíc lidí ročně a tomu provozu má stačit pouze 15 parkovacích stání ! Na přímou otázku pana Kvasničky , zda je vyřešeno parkování, přítomný projektant studie uvedl ( zalhal) , že samozřejmě Ano. Těmi 15 novými místy? Praxe ukazuje z obdobných zařízení ukazuje , že pro hotelovou část by bylo potřeba cca 20 stání a pro bazény cca 60 stání . Dokonce nebude dost míst ani pro management, natož pro běžné zaměstnance . Studie uchazeče to prostě neřeší .

  5. Uchazeč ze svých prostředků do lázní nevloží prakticky nic. Uváděná investice, kterou se zavázal investovat ve výši 11 miliónů Kč nepostačí ani na projekty! Modelem, který město před 20 lety úspěšně vyzkoušelo, byly Zámecké lázně. Město nestály ani korunu, protože zájemce si vlastní investicí předplatil dlouhodobý pronájem. No, zde by to šlo sotva, když uchazeč nabídnul za 25 letý pronájem zaplatit pouze 26 miliónů Kč a dalších 26 miliónů zaplatit na pachtovné, tedy uhradit pouze cca 1/10 nákladů.

  6. Pokud Uchazeč nebude splácet svůj úvěr, tak ho za něj bude platit město. A pokud na to nebude mít, tak budova Lázní propadne jako zástava Bance. Proč uchazeč neručí za svůj úvěr svými nemovitostmi?

  7. Podkladem pro uzavření smlouvy není podrobný projekt , ale velmi jednoduchá studie ( 4 půdorysy a řez), ke které památkáři vznesli četné připomínky a stanovili 15 podmínek, na základě kterých bude nutno studii upravit . Nejprve ale bude nutný podrobný stavebně historický průzkum. Takže nikdo neví , co bude povoleno stavět a především, kolik to bude všechno stát. Jak je tedy definována investice města ?

 

A co výhody pro město? Pan primátor několikrát napomenul diskutující, že ho neposlouchají a výhody proto nechápou, ale neuvedl ani jednu. Nebo snad má být výhodou předlužení města ? Nebo je přednost projevit vlastní neschopnost tím, že se rezignuje na správu městského majetku a na službu veřejnosti ? Několikrát opakoval, že město prý na tom celkově vydělá. Ten „výdělek“ má spočívat v tom, že nájemce po 25 letech městu vrátí opravenou ale již příslušně opotřebovanou budovu, tedy vrátí mu to, co si samo úvěrem 450 mil. Kč zaplatilo. Rozdíl mezi úsporou města a investicí města představují celkovou ztrátu 350 mil.Kč.

 

Po třech hodinách diskuse zastupitelů a primátorova mlžení, nastal čas rozhodnout. Pan primátor vycítil , že jeho osvědčená hlasovací mašinérie tentokrát není dostatečně namazaná a ruce  tedy pro návrh v  dostatečném počtu nezvedne. Argument, že by smlouvu mělo schválit zastupitelstvo, které ji projednávalo, nezabral . Co teď ? Zamítnutí návrhu by celý sofistikovaný plán, jak zadlužit město  ve prospěch miliardářské firmy a vytvořit vhodné podmínky, jak vyvést budovu z majetku města, zkrachoval. V nouzi mu přispěchal na pomoc zkušený komunista : smlouva doposud nebyla dostatečně vysvětlena, mělo by ji rozhodnout příští zastupitelstvo, možná i to nové, které vznikne po volbách . Nejlepší by proto bylo tento bod stáhnout z programu . A tak se i stalo. Tentokrát pan primátor svoji těsnou většinu sehnal.

 

Co je na této kauze zarážející? Město si zaplatí tým odborníků, který dostal jasné zadání . Investice města nesmí přesáhnout 300 mil. Kč a najednou je z toho závazek města za 662 miliónů. A vysvětlení ? „ Jinak to prý nešlo.“ Tak když to nešlo, tak bylo třeba to řízení včas odpískat a ne za něj zaplatit 6 mil. Kč . Prostě odborníci nesplnili zadání a neměli by dostat ani korunu.

 

Neuvěřitelné však je, že odborníci města po dva roky jednají se společností Royal Spa , aniž by si o ní a členech jejího představenstva a o statutárech společníků cokoli zjistili . A to platí zejména o panu primátorovi, který ten obchod s |Royal Spa téměř jako jediný zastupitel prosazuje. Přitom to nedá mnoho námahy, postačí obchodní rejstřík a veřejná média a dvě hodiny práce. A navíc všem do jednoho unikne , že je uchazeč po celou dobu vyjednávání vodí za nos, když se prezentuje jako významná lázeňská společnost a předvádí barevné obrázky lázní, které sám neprovozuje, ale dává do podnájmu.

Autor: kolektiv autorů

Obrazový doprovod: soukromý archiv

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Přihlašte se prosím.