Chceme náměstí, ne nádraží

Občanská iniciativa pro záchranu veřejného prostoru

Na základě zpráv o uvažované výstavbě "Integrovaného dopravního terminálu" ve Varšavské a Horově ulici v Karlových Varech (tedy výstavbě centrálního nádraží pro MHD, dálkové autobusy i železnici), parkovacích domů v okolí, čtyřproudového Chebského mostu a dvoúrovňových křižovatek na obou jeho stranách, vyjadřujeme jako občané města Karlovy Vary svůj zásadní nesouhlas s tímto záměrem.

Žádáme námi zvolené představitele Města Karlovy Vary, aby zcela upustili od záměru vybudování nádražního centra v tomto prostoru. Dlouhá léta jsme žili v přesvědčení, že zde jednou vznikne tolik žádané náměstí, které by spojovalo nejen obchodní čtvrť se čtvrtí lázeňskou, ale přispělo i k vytvoření místa setkávání všech Karlovaráků.

Naše město je v současnosti rozděleno průtahem a areálem Dolního nádraží na nesourodé čtvrti a vznikne-li další překážka v pěší a cyklistické komunikaci v podobě nádražní budovy, budou se rozdíly a izolace dále prohlubovat. Doprava automobily a autobusy je jistě důležitá, ale lze ji vyřešit jinde a daleko lépe.

Žádáme Vás, jako své volené zástupce, abyste vzali v potaz opravdové zájmy tohoto města a prostor mezi Ohří, Tržnicí a Becherovkou využili jako základ "města pro lidi".

Kontaktní podpisové místo "papírové petice" Kavárna Piccolo, TGM 36, Karlovy Vary

Autor: Filip Harzer - http://e-petice.cz/petitions/chceme-namesti-ne-nadrazi-.html

Podpořme podpisem petici. Vyjádříme tak názor občanů Karlovarska. Pan primátor si myslí, že Varáci zdaleka nejsou proti zamýšlené výstavbě IDT (integrovaného dopravního terminálu) ve Varšavské ulici. Na osobní schůzce prezentuje návrh Studia Hangár za jednu z prověřovaných možností s tím, že necítí nevoli občanů města se záměrem. Informoval jsem ho, že nejen jednotlivci, ale už skupiny sdružující se cíleně proti tomuto záměru jsou v silné opozici. Do dnešního dne jsem nenarazil kromě MMKV na přijetím tohoto záměru, či jakýkoli souhlas s předloženým návrhem. Sám jako obyvatel této lokality s hrůzou procházím onu studii a zjišťuji, že po stavbě tohoto gigantu zvedám kotvy a stěhuji se. Nebudu ale sám. Jak to tedy ovlivní hodnotu okolní zástavby? Co to bude znamenat pro podnikatele a lidi zde pracující? To samé, co pro obyvatele přilehlých ulic. Daleko horší dopravní podmínky v místě, kde již dnes osobní doprava kolabuje. Úbytek parkovacích míst, uzavření částí dnes dopravně dostupných ulic. Mnohonásobná koncentrace autobusové dopravy do ulic Bulharská a Varšavská. S tím spojený zvýšený hluk, prašnost, světelný smog po setmění až do nočních hodin. Zhlukování dopravy v přilehlých oblastech. Zásadním je ale vliv na největší bohatství města a tím jsou prameny. Podloží při městské tržnici je protkáno zemskými zlomy a změny přitížení či odtížení zásadně tyto zlomy ovlivňuje a s tím souvisí možná migrace termální vody, či její úplné vymizení. Čím by bylo lázeňské město bez svých pramenů? Parkovací dům za areálem Mattoni v Horově ulici je projektován na největší zlom ovlivňující samotné vřídlo. Chceme tedy vytlačit z centra obyvatelé města, stavět tam obry popírající tvář města a ještě ohrožovat jeho podstatu? Já jsem pro vyslovení jasného NE.

Autor: Ing. Václav Benedikt

Vlevo městská tržnice, vpravo areál Mattoni - pohled Horovou ulicí směrem k Chebskému mostu

Parkovací dům pro osobní automobily U Solivárny za areálem Mattoni

 

Zdroj obrazových příloh: https://mmkv.cz/cs/aktuality/architektonicka-studie-integrovaneho-dopravniho-terminalu

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Přihlašte se prosím.