Vážený pane Primátore

Jedna z prvních reakcí k IDT karlovarské odborné veřejnosti směrem k MMKV

Vážený pane Primátore

Sleduji Vaše osobní nasazení a úsilí k řešení problémů Města Karlovy Vary, ale stále ve mne řada okolností vyvolává pochybnosti, zda nejste, i bez Vašeho vědomí, ve „vleku“ nějakých loby. Tyto pochybnosti a stejný dojem mám již od našeho jednání o Goethově vyhlídce.

Zúčastnil jsem se včera Veřejného projednání Zastavovací a objemové studie (ZS a OS ) „Integrovaný dopravní terminál“ Karlovy Vary, a vnímám ji skutečně tak, jak byla prezentována tj. měla ověřit, zda Definované území může pojmout základní Cíl, tj. integrovat všechny složky veřejné dopravy do jednoho místa.

Domnívám se, že tento Cíl nelze takto naplnit, neboť OSaZS:

a. Ignorovala osobní automobilovou dopravu, příjezd a parkování rezidentů

b. Ignorovala osobní automobilovou dopravu, příjezd a parkování klientů obchodně-správního území (zákazníků bank, pojišťoven, zákazníků prodejen, zákazníků kaváren a restaurací)

c. Ignorovala současnou hospodářskou situaci, kdy celá řada provozoven zůstává uzavřena a je k Pronájmu - a ZSaOS navrhuje vytvoření dalších (odhadem více než1000 m2 komerčních ploch)

d. Ignorovala odborné dopravní řešení komunikací

e. Ignorovala majetkoprávní vztahy (stavba č.12)

Ve skutečnosti :

1. sice řešila posunutí IDT blíže k centru města a zkrácení docházkových vzdáleností, ale návrhem Parkovacích domů mimo reálné docházkové vzdálenosti vyvolává dojem, že hlavně řeší vstřícnost jiným zájmům. Podle mých statistik a zkušeností (prodal jsem v K. Varech přes 2.500 nemovitostí), společnost LordShip zde nikdy nebude nic stavět (není pro koho !) a svými návrhy chce jen zvýšit ev. prodejní cenu pozemku.

2. Návrh parkovacího domu pro občany Rybář – není reálný, protože docházková vzdálenost k obytným domům je příliš veliká na to, aby obyvatelé využili parkovací stání k dlouhodobému či pravidelnému parkování. Občané chtějí vyjít zadním vchodem svého domu přímo k autu. Po pravdě - Parkovací dům označený jako č.2 bude sloužit pro parkování zaměstnanců a návštěvníků Magistrátu Města K. Vary.

3. Parkovací dům označený jako č. 3 – bude úplně nevyužit, je to příliš velká docházková vzdálenost a veškerá doprava a parkování se přesune na Moskevskou ulici, nyní na hranici průjezdnosti.

4. Parkování pro autobusy – označené jako č. 12 – je naprosto nereálné. Jedná se o soukromý pozemek a majitelé (znám je osobně) nemají žádný důvod souhlasit !!!

Vidím, že : hlavnímu zaměstnavateli občanů Města - hotelům, restauracím, kavárnám a službám pro lázeňství a turistický ruch trvale klesá počet hostů a klientů, klesají tržby a objem poskytovaných služeb, trvale klesá počet pracovních příležitostí, zejména pro mladé karlovaráky, klesá i návštěvnost (počet lázeňských hostů) – také jako přímý důsledek dopravní nepřístupnosti VLÚ.

Pokud by jste nyní chtěli využít momentálně dostupných prostředků z dotací EU, řešením by bylo, umístit IDT na navrženém místě jako přízemní objekt ( 1x N.P. ) a s využitím sklonu terénu realizovat min. 3 podzemní podlaží, kde by dvě podlaží sloužila jako parkování rezidentů a klientů OSÚ (Obchodně-správní území), a jedno podlaží pro individuální příjezd a obsluhu IDT. Cena 2 dalších parkovacích domů by jistě vyvážila náklady na polo-suterén IDT.

Hodně úspěchů

Ing. Martin Lojda 

 

Obrazový doprovod: soukromý archiv, mmkv

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Přihlašte se prosím.

Komentáře  

0 profile
2018-10-31 08:42
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

https://ergo-duggert.de/agb/public/img-1539196145.jpg