Záznam z jednání ohledně dokončení oprav Letního kina

Přítomní:   p. Riško, Fujdiar, Homolka

Místo konání: MMKV

Datum: 7.12.2016

 

Obsah: 

Přítomní se sešli na základě pozvání p.Riška ohledně dokončení oprav areálu Letního kina. Bylo konstatováno, že je třeba dokončit opravu zastřešení objektu jeviště, do kterého zatéká střechou, opravit kanalizaci v tomto prostoru (odvodnění areálu) a provést sanaci opěrné zdi v orchestřišti.

A/ Opravy zastřešení jeviště

- je třeba odbourat krycí vrstvy na střeše

- dále navrhnout technologii opravy (projekt), předběžně není třeba stavebního povolení ani ohlášení stavby). V této souvislosti je třeba specifikovat zadání projektu ohledně eventuálního mobilního zakrytí orchestřištěpopř. dalších dílčích úprav.

- realizace dle projektu

B/ Oprava odvodnění

Při přívalových srážkách nestačí kanalizace odvádět vodu z prostoru kolem jeviště a orchestřiště a přilehlé plochy se zatápí vodou. Předběžně již v minulosti byly prováděny kamerové zkoušky a byla zjištěna závada, je však třeba toto provést znovu a důkladně za účelem prověření stávajícího stavu a následného rozsahu opravy

C/ Sanace opěrky orchestřiště

Rozsah sanace je nutno prověřit se statikem

 

Byl dohodnut následující postup:

1. Prohlídka objektu jeviště a přilehlých prostor se stavaři a statikem

2. Kamerové zkoušky

3. Zadání pro projektanta

4. Výběr projektanta a návrh (projekt) prací vč. propočtu nákladů

5. Zajištění financování

6. Realizace (předpoklad r.2017 - po festivalu)

Pan Riško zajistí na příští jednání statický posudek od ing. Plašila, který ma k dispozici společnost KV City centrum.

Předpokládaná další schůzka zúčastněných – leden 2017

zaznamenal: O.Homolka

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Přihlašte se prosím.