Městské obvody

Úvodní deklarace

Základním principem lázeňského území města Karlovy Vary je architektura a urbanismus v secesním a historizujícím stylu, v originálním sevření kopců kolem řeky Teplá. Zejména stavby ateliéru F. Fellnera a H. Helmera daly základ Genia Loci Města Karlovy Vary.

Základním rozdílem odlišnosti Karlových Var od jiných českých měst je pak existence přírodního zdroje – léčivých pramenů termální vody. Jejich pozitivní léčivé účinky byly ověřeny za několik stovek roků.

Kolem „lázeňského území“ ( které je územně vymezeno a dnes má svůj statut ) se postupně vystavělo město se svými čtvrtěmi ( obvody ) a funkcemi : výrobní ( porcelán, sklo ), služby – bydlení – sportování – oddych pro obyvatele města.

Změnou režimu z centrálního plánování po r. 1989 – 1990, se lázeňství vyvíjelo přirozenou komerční cestou podle poptávky a nabídky na „trhu“, a s tím souvisí i přeměna funkcí jednotlivých nemovitostí : většinou na hotely, zdravotní služby a obchody.

V „lázeňském území“, se postupně mění funkce bydlení stálých obyvatel na rezidenční bydlení zahraničních majitelů bytů. Tento trend je nezadržitelný ( = volný obchod s nemovitostmi ), kdy jediným výrazným handicapem je, že vlastnické vztahy jsou mono-národnostní – tj. novými vlastníky nemovitostí jsou téměř výhradně rusky hovořící subjekty ( osoby a společnosti ). Tato skutečnost se může ve světle nedávných politických událostí – v Gruzii, po té na Krymu a na Ukrajině jevit i jako rizikový bezpečnostní faktor pro Karlovy Vary, možná i Českou republiku.

Může to být třeba jen „pouhá“ záminka k politickým diskuzím o ochraně investic – a byla by to připomínka oprávněná ! Investice rusky hovořících Investorů jsou soustředěné na tomto malém území Města Karlovy Vary -. resp. jeho lázeňského území. Jejich objem je jistě v řádech miliard korun.

Oprávněnost požadavku na ochranu investic přitom nespočívá jen v riziku požadavku na nějaký zvláštní status území, ale i z pohledu infrastruktury, kdy v tomto území miliardových privátních investic zahraničních investorů jsou rozbité silnice, nedostatek regulérního parkování, nedostatek služeb a servisu pro stálé obyvatele i rezidenty, lázeňské hosty i turisty. Není zde ani infrastruktura pro obyvatele, kteří většinou pracují ve službách ( hotelech ) pro toto území.

Ve vnitřním lázeňském území ubývají voliči tj podle zákona občané s trvalým pobytem na území. Zájmy Investorů resp. majitelů hotelů a nemovitostí nemohou být v popředí zájmu politicků ( členů zastupitelstva ). Naproti tomu v ostatních čtvrtích ( obvodech ) se koncentrují voliči politické reprezentace a tedy logicky, přirozeně zájmy těchto čtvrtí jsou pak preferovány oproti lázeňskému území ( viz foto: chodníky a komunikace ve VLÚ a ve Dvorech ).

Politická reprezentace, vzešlá z regulérních voleb, představuje všechny možné zájmy obyvatel města ( zdarma městská doprava, příspěvky na školky, cyklostezky, úprava chodníků a komunikací ) jen NE zhodnocení přírodního bohatství : léčivých účinků minerální pramenů a podporu lázeňství a turistickému ruchu. Zdá se pak, že jediným zájmem je vybírat od podnikatelů v lázeňském území za vše nájemné, poplatky a daně ( z nemovitostí, z převodu nemovitostí, nájemné za zahrádky, nájemné za reklamu atd. ), omezovat podnikatele různými kritérii pro reklamu a předsunutý prodej ( předzahrádky ), nepřichází ani s žádnou koncepcí, která by se přímo týkala lázeňství ( viz Projekt udržitelného rozvoje ).

Evidentní je také, jak politikum podléhá tlaku soukromých investorů na s původní architekturou neslučitelné objemy staveb a podlažnosti ( byty a parkování pod Imperiálem ). Klidové zóny lázeňského území jsou plná aut, vedle toho je cítit úplná absence podpory zpřístupnění lázeňství a lázeňského území obyvatelům ostatních částí ( obvodů ) Města Karlovy Vary ( není přístup, není parkování = nelze využívat ani pramenů, ani cenově dostupného občerstvení ). Obyvatelé ostatních čtvrtí ( obvodů ) považují lázeňské území za území rusky hovořících investorů ( hanlivě ) a zbohatlíky, kteří si mohou dovolit předražené služby v gastronomii. V podstatě toto území a jeho obyvatele nenávidí – jak řekl lázeňský lékař – Mudr. Šulc.

Veřejná parkoviště jsou naprosto nedostatečná a 25 let nepřišel jediný reálný návrh ani pro hotel Pupp, ani Astorii. Soukromým návrhům ( Husovo náměstí, Embasy ) je několik let systematicky bráněno. Původně v ÚP proponované plochy pro parkování ( U černého koně a Libušina ) se pro rusky hovořící Investory přeměnily v projekty bydlení !!!. ( Triplex a Rezidence Libušina )

S vědomím, že některé stavby je třeba památkově chránit ( obnovit do původního stavu ) mohou vznikat i stavby nové, architekturou odpovídající 21. století, avšak v objemech a tvarosloví tak, aby „genius loci“ bylo zachováno. Město nemá od r. 1996 personu „hlavního architekta“. 

Co navrhují Občané a podnikatelé v Lázeňském území ( VLÚ ) ?

1. Město Karlovy Vary je podle zákona „o obcích č. 128/2000 Sb., statutárním městem. Řešením pro lázeňské území, zhodnocení jeho léčivých pramenů a jeho architekturu je vytvořit a naplnit samotný princip „statutárního města“. Statutární město má jednotlivé městské obvody, které mají svoji samosprávu, rozhodují o prioritách oprav a investic a chrání svoje území. Zástupci obvodů pak zasedají v magistrátním zastupitelstvu. Občané a podnikatelé, majitelé hotelů a nemovitostí, společnosti podnikající v lázeňském území navrhují PETICI za uspořádání referenda o vytvoření Městského obvodu č. 1 – lázeňské území“.

2. Městský obvod č.1 – lázeňské území se pak musí postarat o infrastrukturu, parkování, komunikace, veřejnou zeleň, občanskou vybavenost, zdravotní zajištění lázeňských hostů, úklid a čistotu LÚ.

3. aktivně řešit umístění finančních prostředků z rozpočtu města do úklidu a vybudování parkovacích ploch v VLÚ

4. zvýšit rozpočet města : a) …. Zpoplatněním pitné kůry minerálních pramenů

5. zvýšit rozpočet města připojením dříve odtržených obcí …, vytvořením města s více než 50tisíci obyvateli

Ing. Martin Lojda

Karlovy Vary 14.12.2014 

Obrazový doprovod: Soukromý archiv

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Přihlašte se prosím.

Komentáře  

0 profile
2018-10-30 16:33
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://www.muslimpopulation.com/guestbook/public/img-1539196404.jpg