Strategií k (ne)činům

...aneb na magistrátu plánují a čas běží

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARLOVY VARY Z ROKU 2007

1.  Obnova Císařských lázní (Lázně I.)

V lázních mají vzniknout výstavní prostory krajského muzea, ale také pobočka městského infocentra a další prostory ke kulturnímu a společenskému vyžití. Tato významná kulturní památka se má přeměnit v muzeum lázeňství KV – tj. centrum informací o KV lázeňství: místo, kde se lázeňský host nebo turista dozví hlubší informace o městě. Dále by zde měly být : reprezentační prostory, restaurace, stálá výstava a obměňované expozice, kulturní programy, koncertní a společenský sál, sídlo symfonického orchestru. Součástí technického řešení by měla být výstavba parkovacího domu u Galerie umění. Nositelem projektu obnovy Císařských lázní se s největší pravděpodobností stane Karlovarský kraj, což zvýší šanci získat na rekonstrukci prostředky z fondů Evropské unie.

2.  Vřídelní ulice, proluka u Vřídla

Územní plán města řeší předmětné území takto: Území je zastavitelné. Je určeno pro výstavbu komplexního lázeňského zařízení nejvyšší kategorie. Funkční využití je v kategorii „Specifické území lázeňství“, t.j. jsou zde přípustné funkce – balneologické provozy, lázeňské ubytování a stravování, lázeňská zdravotnická zařízení a doplňková zařízení kultury, veřejného stravování a služeb. Výjimečně přípustná jsou zařízení maloobchodu a služeb, a též byty majitelů. Umísťování  zařízení pro garážování a parking (pro obsluhu tohoto území) je přípustné pouze výjimečně - nebude-li narušovat podmínky ochrany PLZ a podmínky hlavních funkcí lokality. Přístupové trasy k těmto garážím musí být mimo údolní polohu nábřeží Teplé.

Jednou z možností je, že v lokalitě vznikne kolonáda a odpočinková zóna, což by bylo podmíněno změnou územního plánu města. Ten zde určuje výstavbu lázeňského hotelového komplexu.  Majitelem devadesáti procent pozemků v této proluce je společnost Eden Group.

3.  Regenerace Vřídelní kolonády

Je spojená s výše uvedeným projektem.

4.  Alžbětiny lázně

Investice do rozšíření funkcí balneocentra. Alžbětiny lázně pravděpodobně rozšíří stávající produkt: klasické lázeňské procedury („městské lázně“) též o estetickou medicínu - plastické operace, zuby, protézy, vlasy…….). Současná stavba je svým uspořádáním morálně zastaralá.

5.  Kouzelné městečko

Záměrem je rozšířit a přebudovat současné autobusové parkoviště do podoby kompletního dopravního terminálu pro potřeby turistů, návštěvníků města a lázeňských hostů. Název projektového záměru je „Dopravní terminál Lázně - Jih“. Konkrétně v něm jde o to:

·         posílit a zkapacitnit funkce tohoto lázeňského dopravního terminálu

·         areál plošně rozšířit, provést rekonstrukci vjezdu a mostu,

·         optimalizovat dopravní řešení pro autobusy pravidelné dopravy, stanice MHD, pendl bus

·         vytvořit samostatný prostor pro turistické autobusy, parking, případně technický servis

·         kompletní zázemí pro péči o turisty, infocentrum, objekt služeb, občerstvení, fast food, prodejny suvenýrů…

6.  Parkovací a garážovací domy

Jednotlivé stavební záměry byly ověřeny urbanistickou studii. Předmětem řešení jsou jednotlivé lokality pro výstavbu parkovacích a garážovacích domů:

podzemní a nadzemní parkovací dům OSU nábř.J.Palacha

podzemní garáže VLU Na vyhlídce (Panoráma, lanovka)

polopodzemní garáže VLU Petřín  (vnitroblok)

podzemní garáže Imperial

garážovací dům na Husově náměstí

podzemní garáže GH Pupp

parkovací dům u Galerie umění

podzemní a nadzemní parkovací dům Kouzelné městečko[JF1]   

podzemní parkovací plochy Divadelní náměstí

garáže v ul. Pod Jelením skokem

Předpokládá se spíše řešení parkovacích domů bez manipulační technologie, s přímým zajížděním vozidel na stání. Předpokládá se otevřená (nezateplená) stavba, avšak s možností řešit část kapacity jako uzavíratelné boxy. Významným hlediskem je dosažený počet stání. Užití bude jak pro účely krátkodobého parkování návštěvníků města (především), tak i pro dlouhodobější odstavování vozidel stálých zákazníků (především podnikatelských subjektů v lázeňství a cest. ruchu).

7.  Rekonstrukce opěrných zdí

V mnoha případech hrozí vážné narušení. Většina z opěrných zdí stojí za obytnými domy v centrální části lázeňského města. Sanace by měla zabránit jejich destrukci. Tři z opěrných zdí jsou už delší čas v havarijním stavu, na dalších dvou objevili specialisté značné poruchy. Karlovy Vary dokončily v roce 2007 podrobnou mapu všech opěrných zdí na území města. Ze studie vyplývá, že přes sedmdesát procent opěrek je v havarijním stavu a hrozí jim destrukce. V karlovarském katastru je přes 33 kilometrů zdí, což představuje zhruba 127 tisíc metrů krychlových kamene a dalšího stavebního materiálu.

8.  Dolní nádraží – výstavba komerčního centra, pozemky v majetku Českých drah

9.  Varšavská ulice

Možná výstavba multifunkčního objektu. Náplň podzemního podlaží – veřejný parking, náplň parteru – obchodní pasáž. Pro další nadzemní podlaží se jedná o tyto alternativy:

·         Hromadné garáže – s halovými garážemi, s garážovými boxy

·         Komerční administrativa – kanceláře, komerční služby, bankovní dům apod.

·         Multikino – 3 kinosály, restaurace, společenské prostory.

·         Obchodní dům,

·         Dům veřejně prospěšných služeb – vzdělávací centrum, vysoká škola, knihovna, kongresový sál apod.

10.       Zábavní centrum v areálu bývalé vodárny v Tuhnicích

Existuje předpoklad využití bývalého areálu vodárny Tuhnice je jako komerčního centra se soukromým investorem (investory): CENTRUM  ZÁBAVY  A  VOLNÉHO  ČASU  -TUHNICE.

11.       Rekreační plochy na březích Ohře

Břehy Ohře se mají dle ÚP změnit ve vycházkovou, odpočinkovou a klidovou zónu.

12.       Cyklostezky

Stěžejním projektem cyklostezek dle ÚP je páteřní cyklostezka podél Ohře. Město se na projektu podílí spolu s krajem. Konkrétně půjde o úsek vedoucí od Svatošských skal přes Doubí k Intersparu a Kauflandu. Mezi dalšími cíli je také dokončení úseku do Staré Role - od tuhnické lávky přes sídliště Čankovská do napojení na úsek podél Rolavy.

13.      Aquapark v areálu koupaliště Rolava. Uvažuje se o výstavbě vodního ráje s krytým plaveckým bazénem, umělým vlnobitím a dalšími atrakcemi, Aquapark na Rolavě má vydané stavební povolení.

A co je dnes hotovo? Přehlídka prázdnoty a zmaru.

Sestavil: Ing. Václav Benedikt

Zdroj: Ing.arch. Alexander Mikoláš

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Přihlašte se prosím.

Komentáře  

0 profile
2018-11-01 12:36
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://tetsetest.esy.es/photoshop/images/photos/1664/55/185d920924c7d8eff5079d3c.jpg