Karlovy Vary, město nevídaných jevů.

...co všechno se dozvíte z vedení města. Laterna magika hadr.

Tak třeba v článku s náměstkem Čestmírem Bruštíkem z 21.5. 2018 (deník.cz) se dozvíte, že na kraje lázeňského území budou osazeny speciální sloupky. Ano, "speciální". Jejich specialita tkví v té jedinečnosti, že tyto sloupky budou dosahovat od vrcholu své výšky přímo až na zem a jako by svou masou zem přímo penetrovali. Ale to nebude vše! Sloupky budou nejednostejné a najdou se mezi nimi ještě speciálnější sloupky a to takové, které umí lineárně s časem svoji výšku měnit a při dostatečně dlouhém pozorování až zmizet. To jsou sloupky zásuvné. Ano, neuvěřitelné, ale doopravdy při inicializaci příslušného vyvolávacího artefaktu - pojmenujme si ho "čudlík" - začne sloupek provádět zmenšování až k úplnému zmizení. Můžeme si tento jev znázornit grafem. Vertikální osa bude časová, horizontální délková. Čím více přibývá času, tím ubývá délky sloupku až se tato začne limitně blížit nule. Úžasné že? Před tímto jevem musí každý turista v šoku zkoprnět a sesunout se k zemi. Doporučuji tedy v blízkosti tohoto skvostu osadit pítka na občerstvení  a dlažbu provádět z gumových dlažebních kostek, aby se nám turisté při skládání k zemi moc neporanili. Ideální by byla dlažba tak pružná, aby je při pádu vymrštila zpět na nohy.

Další pecka. KSO (Karlovarský symfonický orchestr) bude hrát. Pokud si totiž předplatíte vstupné na jeho koncerty, můžete na koncerty. A ty budou i na slevy a ještě větší slevy, ale zadarmo ne. To by pak trochu haproval předplatitelský systém. A dokonce, si prý bude možno vybrat, na co jít. Velkolepé. Toliko Lev. Tedy tiskový mluvčí KSO Lev Havlíček.

Ale teď vás určitě i k slzám přivedu. Opět pan náměstek Čestmír Bruštíků odpovídá na všetečný dotaz "jak je to tedy s tím pískem?". A jste vedle co? Ale pan náměstek ví. Přišel totiž při své tvorbě obecného blaha na to, že na 20 pískovišť ve Varech potřebuje vyměnit písek. A teď mluvte. Jdete na magistrát, že se jich tedy optáte na poznání životní úrovně ve městě a šup, pusu plnou všetečných otázek vám zacpou rozborem stavu našich pískovišť. Nezbývá vám, než v kabátu z ostudy cválat domů a cestou si uvědomit, že vše, co vás zde obklopuje, rez, špína, kýče, smrad, hluk, stres, to vše je tu pro vás a vaše blaho. Ještě bych ale doporučil vyhláškou jasně daný rozměr báboviček. Tak možno předcházet případným sporům předškoláčků o velikosti výsledných děl a tak nějak všem dát stejný odrazový můstek. Když se mít dobře, tak všichni stejně.

Teď ale konec vší legrace. Pan primátor města, Petr Kulhánek, byl radou města vyzván, takměř pověřen, zastavením akce likvidace kalů z Ostravských lagun ve Vřesové. Zde už jde politikovi o vše. My znalý říkáme "o politický kejhák". Já se jen třepu při otevírání novin, kdy se tam objeví, že rada města Karlovy Vary pověřila primátora města, Petra Kulhánka, zastavením bojů v Dombasu, o navrácení Krymu Ukrajině a o konečné smíření USA s Ruskem. Ty mu nakládaj, hrůza. Už vidím jak tu likvidaci zastavuje. Jak v akčním filmu. Připoutá se k chemičce a zastaví naprosto vše. Jako když ve Varech zastavil život. Super volba hybatele dějinami. A co na to pověření primátor? Čekáte, že vám svůj geniální plán hned vyzradí? Nikoliv. Čeká. Čeká až co právníci na to a podle toho se bude řešit, kde a s kým by se o čem dalo třeba mluvit. Hned se cítím bezpečnější. Bude se mluvit prý se subjekty a institucemi. Teda ty to maj obšláplý. Kdepak, tam nedohlédnem.

Jak se probírám zprávami z magistrátu, jsem nějak více člověkem. Vím, že jim na mně záleží. Představte si třeba, že další náměstek primátora, pan Michal Riško, přivádí do města již úplné sci-fi. V ulicích města, tedy v pěti, se objeví noví velitelé provozu. Ti neukázněnému řidiči zavelí "zpomal!!!", on se zastydí a udělá to. Úžasné. A navíc spokojenost města s těmito speciálními zařízeními je vede k touze po pořízení dalších. Dopravní otázka města vyřešena jednou provždy. Do budoucna by se na těchto zařízeních mohly objevovat třeba povely "zastav, nepokračuj v jízdě!", tak třeba v ulicích s velkými výtluky zabráníme vjetí do díry, nebo "stůj, nebo leť!", to v místě, kde nám zchátralý most spadne do řeky, možno doplnit o hlášení "pro schopné letu v minimální délce 50m" a přidal bych ještě "nezastavuj, pokračuj v jízdě!". Tyto nařízení bych rušil až na hranici města a eliminujeme tak kumulaci dopravy ve městě a nedostatek parkovacích míst, protože od té doby budou všechna prázdná. A co v případě deště? Že neukáznění řidiči cákají na chodce? Jednoduché, bude-li mokro, zobrazí se na našich velitelích provozu "když prší, jen pro pěší!" a už vesele skáčeme přes kaluže nebezpečí nemaje.

Ano, už mi trochu škube oko, chladnou mi dlaně, pot zkrápí čelo. Začínám totiž pochybovat, jsem-li tam, kde jsem a nebo jestli naopak nejsem všude a jen zde ne. To se vám stane vždy, když se moc zabýváte děním na magistrátu a snažíte se vše pochopit. A to je třeba, protože současné vedení města tam chce po volbách znovu a pokud možno napořád. Tak ať víme, co umí. A že to umí roztočit. Prachy? Ne, o těch teď nemluvím. Ty už roztočili. Myslím ten fičák událostí a dějů, které nám chystají den, co den.

Autor: Ing. Václav Benedikt

Obrazový doprovod: soukromý archiv

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Přihlašte se prosím.