VÁŽENÍ VLÁDCI MĚSTA...

....OTEVŘENÝ DOPIS PRIMÁTOROVI A ZASTUPITELSTVU MĚSTA KARLOVY VARY

Reakce na článek MF Dnes ze dne 10.11. 2017, kde pan primátor uvádí důvody vedoucí k nevyhlášení referenda k vřídelní kolonádě zastupitelstvem města Karlovy Vary, kde mimo jiné uvedl:

"Vedlo by to k uzavření kolonády pro veřejnost až do realizace repliky. Zároveň by vedlo k ohrožení lidí a majetku města, k havarování techniky k jímání termy a tedy paralyzování využití léčivého zdroje včetně poskytování lázeňských procedur s minirální vodou.....ukončení oprav současné vřídelní kolonády by podle něj postavilo město mimo zákon a nikoli jeden."

...pan Primátor nyní navrhuje, aby město vyhlásilo samo své referendum s jinak formulovanou otázkou. Je nám jasné, že cílem těchto manévrů je zabránění stavbě repliky. Cílem je buď přesunout konání referenda mimo termín prezidentských voleb, nebo jiné formulování otázky tak, aby umožnila opravit současnou kolonádu a odložit stavbu litinové kolonády na neurčito.

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, zasíláme naše stanovisko k dnešnímu článku na Idnes. Přeji hezký víkend a věříme v navázání konstruktivní spolupráce.

STANOVISKO PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU K ČLÁNKU NA IDNES Z 10.11. 2017 A VÝROKŮM PANA PRIMÁTORA V NĚM:

Vedení města v čele s primátorem Petrem Kulhánkem rozjelo nechutné politické intriky, na kterých se nehodláme žádným způsobem podílet. Je třeba jasně říci, že za poslední 3 roky vedení města dělalo všechny možné i nemožné obstrukce vůči naší iniciativě za obnovení nádherné kolonády architektů F.Fellnera a H.Helmera. Vedení města obnovit tuto kolonádu nechce a doposud činilo vše k tomu, aby obnově zabránilo. Pan primátor nám lhal o prověřování dotací na stavbu litinové kolonády, když tvrdil že všechny námi doporučované dotační programy do detailu prověřovali a posléze se ukázalo, že neprověřovali vůbec nic. Město nám odmítalo poskytovat informace, pan ředitel SPLZaKu Trnka nám odmítal dát projektovou dokumentaci stávající budovy. Město vytvořilo pracovní skupinu bez naší účasti v čele s elektrotechnikem panem Frousem, která zpracovala rádoby odborný elaborát odmítající litinovou kolonádu. Po té co město nijak nereagovalo na internetovou petici požadující obnovení litinové kolonády, kterou podepsalo 3 tisíce lidí, nás donutilo zahájit druhé sbírání podpisů za referendum. Nasbírali jsme přes 5 tisíc podpisů a ačkoli jsme dodrželi všechny zákonem dané požadavky, zastupitelstvo i pan primátor návrh na konání referenda zamítlo.

Nové lži pana primátora o tom, že by referendum ohrozilo majetek a lidi a paralyzovalo jímání vřídla jsou absurdní. Jak může člověk, který má odpovědnost za katastrofální stav nejen kolonády ale i řady dalších staveb ve městě, obviňovat nás, že chceme takto ohrozit Karlovy Vary? Referendum se týká jen a pouze budovy kolonády, je o tom zda obnovit původní litinovou kolonádu či opravit současnou budovu. Posudky konstatující havarijní stav se týkají narušené statiky železobetonové konstrukce současné budovy, nikoli vnitřního zařízení, vzduchotechniky, elektrorozvodů nebo rozvodů minerální vody. Tyto části budovy v havarijním stavu nejsou a referendum se jich tedy žádným způsobem netýká. Stavební úřad povolil zabezpečení narušené nosné konstrukce, aby mohla být kolonáda v provozu, tyto zabezpečovací práce proběhly a mohou nerušeně probíhat i dalších několik let. Referendum se k nim nijak nevyjadřuje a kolonádu i rozvody vřídelní vody je tedy možné i nadále tímto způsobem udržovat v provozu. Dezintrepretace otázky položené v referendu snažící se postavit pana primátora do pozice ochránce pramenů je jeho dalším mazaným politickým kalkulem. My na tyto hloupé slovní hrátky nemáme náladu ani žaludek, jsme lidé, kteří chtějí vidět výsledky a zabývají se řešením konkrétních problémů. V tom budeme pokračovat i nadále.

Naším prvním požadavkem k zahájení jednání o budoucnosti kolonády je, aby nám město umožnilo přístup k veškerým informacím o Vřídelní kolonádě. Žádáme o poskytnutí aktuálně zpracovaného stavebně historického průzkumu i všech ostatních průzkumů doposud zpracovaných ke kolonádě. Žádáme také, aby pan ředitel SPLZaKu dostal pokyn k poskytování informací našemu přípravnému výboru.

Toto stanovisko zasílám e-mailem panu primátorovi i všem zastupitelům.

Za přípravný výbor místního referenda o Vřídelní kolonádě

Ota Řezanka

Autor: Ing. Ota Řezanka

Obrazový doprovod: Ing. Václav Benedikt

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Přihlašte se prosím.