REFERENDUM - MÝTY A FAKTA

aneb proč mýty vládnou médii a fakta mizí

12.1. - 13.1. 2018 proběhne první místní referendum v Karlových Varech, ve kterém občané města Karlovy Vary budou přímo určovat, jak bude vypadat vřídelní kolonáda. Ta současná je v havarijním stavu. Její generální rekonstrukce odhadovaná na minimálních 120mil bez stabilizace vrtu vřídla a nutných opatření v úpravách podloží představuje její valné zboření, replikování a to s odhadovanou životností 15let. Souběžně chce magistrát volit novou dominantu na toto místo. Proč tedy replikovat na pár let stavbu vyjadřující jen zvůli komunistického režimu a nevrátit Varům jejich historickou dominant, která z města nikdy zmizet neměla? Vlivem četnosti této otázky vznikl petiční výbor, který se dotazoval osobně více jak 5ti tisíc karlovaráků, kteří projevili zájem o obnovu historické dominanty města. Tato iniciativa i přes silnou vlnu odporu z magistrátu a od pana primátora Ing. Petra Kulhánka připravila cestu referenda, tedy možnosti, aby občané města sami rozhodli, jakou vřídelní kolonádu do města chtějí. Pan primátor bohužel neustal v uvádění mýtů a ve vyplašení lidí skrz masová média o nemožnosti litinové repliky. Uvádíme zde tedy reakci na některé vyřčené výroky.

18.12. 2017 vyšel v karlovarské Mladé frontě Dnes článek "Sedm otázek, sedm odpovědí"

1) Kolik replika bude stát - zde je uvedeno, že se pan primátor opírá o posudek inženýrů Kouby a Moslera. Nemám žádný důvod tyto pány dehonestovat, ale jejich údajný rozpočet na 1,125 miliardy Kč je opravdu velmi úsměvný. Má otázka zní, kterak ho pan primátor zadával, jestli zase na výjimku bez výběrového řízení? Takto zadal již panu Koubovi vypracování stavebně historického průzkumu, zhodnocení kvalit a architektonické kvality současné kolonády s návrhem úprav okolí a pod za bez mála 800tis Kč a to ve chvíli, kdy bylo jasné, že referendum bude. A to dále ještě pan primátor uvádí, že technologické a výrobní dokumentace nejsou k dispozici. Z čeho tedy tak detailní rozpočet vznikl? Máme naštěstí k dispozici reálnější podobu rozpočtu vycházející z kompletní dokumentace a projektu z archivu. Zde vyšla cena repliky vč. úprav okolí a s možnými vícepracemi na 350 milionů Kč. Myslím, že jde o relevantnější vynaložení veřejných prostředků, než do oprav něčeho, co plánuji dále bourat.

2) Kde na repliku město vezme peníze - podle pana primátora použitelný dotační titul neexistuje, město by stavbu neuplatilo a musel by vše řešit stát. Zajímavé tvrzení, když město platilo KV arénu, kde se následně soudilo s dodavateli stavby, na soudy z města nikdo nechodil, město je projelo na plné čáře a to navíc tvrdí pan primátor, který chtěl za 1,5 miliardy stavět u tržnice integrovaný dopravní terminál, za 800 milionů Kč přestavbu Císařských lázní na všehochuť se sálem, byty, galerií vín apod. Problém je spíše v tom, že vedení města neprověřuje možné zdroje, jako je Integrovaný plán rozvoje území, vládní Restart, příhraniční Česko Saská spolupráce a mnoho dalších. Doopravdy neexistuje jen městská kasa, státní kasa a úvěr.

3) Existují plány kolonády? - Ano projekt i s detaily je v archivu, další data jsou z ateliéru Fellner a Helmer s jejich více jak dvěma sty dochovanými stavbami, nehledě na kompletní fotodokumentaci a na dnes již existující digitální 3D model. Mohu jako aktivní architekt potvrdit, že z těchto dostupných podkladů bez problémů mohu vypracovat projektovou dokumentaci.

4) Z čeho a kdo kolonádu vyrobí - Dle pana primátora původní železárny, dnes společnost Ernst Leopold z Blanska, uvedla, že o zakázku nemá zájem. Po uveřejnění tohoto článku se na redakci Mladé fronty Dnes a na redaktorku paní Plechatou obrátilo vedení výše zmíněné železárny, že žádné podobné vyjádření nevydali a že je nepravdivé. Naopak s námi vstoupili do jednání o možné spolupráci. Tato diskuse již přešla na pole stavební mechaniky a materiálového inženýrství. Právě vývoj samotné výroby litiny a dalších konstrukčních kovů a ocelí umožňuje daleko sofistikovanější výběr materiálů a jejich použití.

5) Nemůže stavba repliky ohrozit léčivé zdroje? - Jak v článku uvádí pan doktor Vylita. Základní a primární je ochrana léčivých zdrojů našeho lázeňského města. Toto je první předpoklad při řešení možnosti referenda a možnosti tvorby repliky litinové kolonády. Jak uvádí pan doktor, budoucí stavba musí respektovat maximálně stávající podloží a suterénní prostory a tak je tomu i při možné realizaci litinové kolonády. Pan primátor uvádí, že současná kolonáda může po rekonstrukci několik let sloužit a paralelně se může řešit architektonická soutěž na novou dominantu, ale proč vyhazovat stamilióny rekonstrukcí a budoucí soutěží, když prověřený životaschopný model litinové kolonády byl tím prvním, který městu vtiskl současnou podobu a dnes tu vlivem nacistické a komunistické ideologie není. A jak by vypadala kolonáda současná a kdo by ji ze soutěže vybíral? Dovedu si ze zkušenosti představit, že by věhlasný "současný" architekt navrhl pomník své tvorby a pár "zasvěcených" by ze soutěže poté vybíralo. To už zde několikrát bylo. I Thermal vzešel ze soutěže, KV aréna ze známé losovačky. Chceme losovačku č.2?

Za nešťastný krok dále pan primátor považuje ukončení oprav havarijního stavu současné kolonády a i když tyto obavy jako nepodložené a ryze účelové smetl ze stolu Krajský soud v Plzni, který následně referendum vyhlásil. Opakujeme již po několikáté. Výsledek referenda, který by v případě volby výstavby repliky litinové kolonády ukončil generální opravy současné kolonády nic nerozhoduje o tom, že ze zákona majitel stavby má povinnost provádět udržovací a zajišťovací práce tak, aby nedošlo k újmě na zdraví a majetku. Tedy zastavení oprav současné kolonády nikoho a nic neohrožuje. Předesíláme, že u jakékoli varianty je v prvé řadě rozhodující stabilizace podloží a jímání vřídla, aby o něj Vary nepřišly. Toto referendum neovlivní.

6) Kolik lidí se musí vyslovit pro repliku - Toto je zásadní. I když po zamítnutí referenda zastupitelstvem a panem primátorem Kulhánkem Krajský soud v Plzni referendum po zvážení všech pro a proti vyhlásil, bez dostatečné účasti voličů nemusí nic znamenat. I proto magistrát dále šíří negativní zvěsti o možném dopadu referenda, i když v rozsudku o vyhlášení referenda jasně stojí, že představitelé veřejné moci se k tomuto nesmí dále vyjadřovat a voliče ovlivňovat. I proto magistrát rozhodl, že nebude voliče plošně o konání referenda informovat a oddělí volební místnosti referenda od volebních místností pro prezidentskou volbu, aby voličům ztížil hledání volebních místností. To všechno proto, že když k referendu nepřijde min 35% oprávněných voličů a z nich více jak 50% neurčí jednu či druhou volbu, nebude referendu platné. Proto apelujeme na Vás voliče, přijďte 12.1.-13.1. 2018 k referendu a volte. Je to jediná šance, kde o podobě vlastního města rozhodujete sami a přímo.

7) Zabrání případný souhlas s replikou chystané mezinárodní architektonické soutěži na novou kolonádu? - Ano, pokud občané města zvolí repliku litinové kolonády, soutěž nepadá v úvahu. Mimochodem je to ta soutěž, kterou současný magistrát sliboval vyhlásit v roce 2016? Je to ta soutěž, ve které jako u císařských lázní bude rozhodovat jakési zájmové sdružení z přátel vedení města? Je to ta soutěž, kde by si "současný" architekt vytvářel pomník "současnosti"? Co současné je tak reprezentativní pro srdce lázeňského města, že by se to mělo stát jeho centrem. Jak současně se má podle mnohých architektů stavět. Vždyť "současní" architekti i to, že bychom měli mementa socialismu chránit, protože něco tak neomaleného by dnes už vzniknout nemohlo. Těmito názory se máme řídit v utváření veřejného prostoru, který je živ z cestovního ruchu? Jak známo, historie přitahuje. Všude ve světě proto replikují známé dominanty. Zde má magistrát jiný názor. A je to i názor občanů města? V referendu mohou rozhodnout.

Autor: Ing. Václav Benedikt

Obrazový doprovod: soukromý archiv

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Přihlašte se prosím.