Vřídelní kolonáda - hudba buducnosti - trochu nám to vrže

Jakou bude mít vřídelní kolonáda nakonec podobu. Občan X magistrát

Jaká je budoucnost srdce nejkrásnějšího lázeňského města (alespoň by mohlo být) na světě v podobě vřídelní kolonády? Místa, odkud město vyšlo z kolébky na světlo celého světa až k věhlasu pěti nejvyhledávanějších míst na světě? Variant je několik.

První razí neoblomně magistrát města v čele s primátorem Petrem Kulhánkem a členy zastupitelstva spolu s náměstky, jako je pan Bursík, Klsák, Bruštík, Riško a mnozí další. To je cesta opravy současné kolonády z dob proletariátu a vlády dělnické třídy nad svobodou, krásou a životem vůbec. Tato oprava je teď odhadována na cenu 100-150mil Kč s tím, že se podstatná část zbourá a postaví znovu, aby s životností 15 let byla zbořena a vypsala se soutěž na novou kolonádu. Zde se očekává výběr "současné, dnešní, moderní, nadčasové" prostě čupr kolonády, která určitě prospěje historickému centru jako kálející pes krajince od Slavíčka.

Druhá je možností obnovy historické vřídelní litinové kolonády od architektů Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera, která z Varů nikdy nemusela zmizet a které vděčíme za současnou podobu historické části našeho města. K této variantě jsem po pečlivém zvážení všech pro a proti došel i já a proto jsem se stal iniciátorem referenda za obnovu vřídelní kolonády spolu s mými kolegy. Tuto legitimní cestu magistrát od prvopočátku hatil a k obraně svých zájmů vyběhl s kvanty fantasmagorií na objednávku od hlav pomazaných a od "odborníků" buď ze své party formou zakázek notně placených bez výběrových řízení od města a nebo od architektů s mlékem na bradě, kteří mají povědomí o souvislostech živého organismu města jako koza o parním stroji. Občané města bděte. Kdo dnes sedí na magistrátu a jak nakládá s veřejným majetkem, prostorem, městem a Vaší volbou, kterou přes 9,5tis voličů projevilo podporu obnově vřídelní kolonády.

Třetí, a zajímavé je, že tou již rada města Karlovy Vary pověřila novou kancelář Architektury města, je rovnou organizace soutěže na novou Vřídelní kolonádu. Město totiž mluví o rekonstrukci stávající, ke které stále nemá žádný relevantní podklad krom slátanin na objednávku a vytváří si zpětná vrátka, kdyby se jako s IDT prokázalo, že je to nesmysl.

Jelikož slyším, jak se již domlouvají koalice, kdo s kým, hlavně ať se tam ti současní zadrápnou a nepustí, jak ti či oni, kteří pro referendum nic neudělali chtějí teď z něho těžit, nemohu jinak a i já se vrhnu do boje v komunálních volbách. Má vize je jednoduchá. Město je jako živý organismus. Silné a plné života musí být jeho srdce a mozek. Těmi jsou lázeňství a cestovní ruch spolu s vedením města. Jak tomu bylo za Eduarda Knolla. Pokud toto bude žít, bude město plnohodnotně rozvíjet všechny své další funkce, přinášet práci, peníze, zázemí a blahobyt svým občanům, tím více lákat turisty a již nebude třeba prázdně tlouct hubou o potřebě nových silnic, chodníků, opravách toho či onoho, absenci kultury, péče o seniory, chudé rodiny, zázemí dětí a rodin. Pokud to doposud nikomu nedocházelo a každý šplhal do komunální politiky, aby se na ní zaopatřil a udělal "kariéru" a už už se tam zase hrnou dosavadní panáci, musíme svým přičinění docílit změny.

Občané města, návštěvníci, turisté, magistrát si nás stále utírá do kapesníku spolu s mastnou bradou. Nejvyšší čas to změnit.

Autor: Ing. Václav Benedikt

Obrazový doprovod: soukromý archiv

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Přihlašte se prosím.